کانکتور ارتباط خط (سیم به کابل) ۲ پیچه

مدل : K257

سایز کابل : 150-120/25-7   Al/Cu 

جنس تیغه : فول بی متال

درجه نفوذپذیری : Anti UV / Waterproof ≥ 6 KV

دارای پیچ سربر : 13mm

دارای درپوش انتهایی متصل به بدنه

مطابق استاندارد : NFC33-020 / EN50-483

 

 

دانلود کاتالوگ