راه اندازی خط تولید کانکتور ارتباط خط (کابل به کابل) – تک پیچه – سایز کابل 150-25 میلی متر مربع – فول بی متال

برگزاری دوره آنلاین ” آشنایی با طراحی و توسعه شبکه توزیع کابل خودنگهدار” – دانشگاه شهید بهشتی – مرکز آموزش های تخصصی شهید عباسپور

نصب و راه اندازی کلید فیوز هوایی کابل خودنگهدار برای اولین بار در توزیع نیروی برق استان مرکزی

نصب و راه اندازی کلید فیوز هوایی کابل خودنگهدار برای اولین بار در شبکه توزیع نیروی برق استان البرز

 

نصب و راه اندازی کلید فیوز هوایی کابل خودنگهدار برای اولین بار در شبکه توزیع نیروی برق تهران بزرگ

نصب اولین ریکلوزر شرکت ایستا توان اتصال – شبکه توزیع نیروی برق آذربایجان غربی