اطلاعیه فنی: کلیدهای اتوماتیک ثابت (Fix)

-در انواع 2 پل،3پل و 4 پل

-در فریم های 125 تا 800 آمپر

-طراحی شده مطابق با استاندارد IEC 60947-2

-مجهز به انواع تجهیزات کمکی از جمله کنتاکت های و تریپ،رله های شانت و آندر ولتاژ،مکانیزم موتوری

-استفاده از کنتاکت های U شکل جهت قطع مطمئن جریان اتصال کوتاه

-دارای تایییدیه های معتبر توانیر،پژوهشگاه نیرو و آزمایشگاه اپیل

 

خانه
فروشگاه
منو
راهنمای نصب
نمایندگان