کلید اتوماتیک هوایی 1200 آمپر

در جریانهای نامی از ۶۳۰ تا ۶۲۰۰ آمپر

قابلیت فیکس و کشویی

در انواع کامپکت و استاندارد

دارای تاییدیه های معتبر خارجی

مطابق با استاندارد IEC 60947

تجهیزات جانبی کامل

خانه
فروشگاه
منو
راهنمای نصب
نمایندگان
کلید اتوماتیک هوایی 4000، 3200، 2500، 2000، 1600، 1200 آمپر
کلید اتوماتیک هوایی 1200 آمپر