کنتاکت خطا (تریپ) – کلید مینیاتوری

ابعاد: ابعاد تکی قابل نصب بر روی تمامی کلید های مینیاتوری و محافظ جان ترکیبی و ایزولاتور

مکان نصب: نصب در سمت چپ کلید ها

عملکرد: استفاده جهت اعلام وضعیت تریپ کلید ها

خانه
فروشگاه
منو
راهنمای نصب
نمایندگان
کنتاکت خطا (تریپ) - کلید مینیاتوری
کنتاکت خطا (تریپ) – کلید مینیاتوری