کلید مینیاتوری ۳ پل – تیپ C (۶کیلوآمپر) MCB

تعداد پل: 3پل
آمپر: 6 تا 63 آمپر
قدرت قطع: 6 کیلو آمپر
نوع کلید: تیپ C
نوع تغذیه: AC
وزن: 278 گرم
تجهیزات جانبی: قابلیت نصب کنتاکت کمکی , رله شانت , رله آندر ولتاژ , کنتاکت خطا

خانه
فروشگاه
منو
راهنمای نصب
نمایندگان
کلید مینیاتوری ۳ پل - تیپ C (۶کیلوآمپر) MCB
کلید مینیاتوری ۳ پل – تیپ C (۶کیلوآمپر) MCB