کنتاکت کمکی

ولتاژ: 125 تا250 ولت  AC وDC

نوع و ابعاد: در ابعاد مختلف جهت نسب روی تمامی کیس های کلید های اتوماتیک

مکان نصب: نصب در سمت چپ کلید اتوماتیک

عملکرد: استفاده جهت اعلام وضعیت قطع و وصل کلید اتوماتیک

خانه
فروشگاه
منو
راهنمای نصب
نمایندگان
کنتاکت کمکی
کنتاکت کمکی