رله شانت (230V)

ولتاژ عملکرد: 230 و 400 ولت AC

نوع و ابعاد: در ابعاد مختلف جهت نسب روی تمامی کیس های کلید های اتوماتیک

مکان نصب: نصب در سمت راست کلید اتوماتیک

عملکرد: استفاده جهت تریپ دادن به کلید اتوماتیک از راه دور به صورت سیمی

خانه
فروشگاه
منو
راهنمای نصب
نمایندگان
رله شانت (230V)
رله شانت (230V)