رله آندر ولتاژ (400V)

ولتاژ: 400 ولت AC

نوع و ابعاد: در ابعاد مختلف جهت نسب روی تمامی کیس های کلید های اتوماتیک

مکان نصب: نصب در سمت راست کلید اتوماتیک

عملکرد: استفاده جهت تریپ دادن به کلید اتوماتیک در زمان وقوع افت ولتاژ

خانه
فروشگاه
منو
راهنمای نصب
نمایندگان
رله آندر ولتاژ (400V)
رله آندر ولتاژ (400V)