برقگیر تابلویی AC سه فاز + نول (C)

در انواع AC و DC

اولین برقگیر ترکیبی یک پل کامل T2+T3

دارای کارتریج های قابل تعویض

دارای تاییدیه اداره توزیع برق خراسان

مورد تایید پروژه کمیته امداد ایران

خانه
فروشگاه
منو
راهنمای نصب
نمایندگان
برقگیر تابلویی AC سه فاز + نول (C)
برقگیر تابلویی AC سه فاز + نول (C)