برقگیر تابلویی AC – تک فاز ماژول (C+D)

در انواع AC و DC

اولین برقگیر ترکیبی یک پل کامل T2+T3

دارای کارتریج های قابل تعویض

دارای تاییدیه اداره توزیع برق خراسان

مورد تایید پروژه کمیته امداد ایران

خانه
فروشگاه
منو
راهنمای نصب
نمایندگان
برقگیر تابلویی AC - تک فاز
برقگیر تابلویی AC – تک فاز ماژول (C+D)