TE7-PV40 2P600 (550 V)

در انواع AC و DC

اولین برقگیر ترکیبی یک پل کامل T2+T3

دارای کارتریج های قابل تعویض

دارای تاییدیه اداره توزیع برق خراسان

مورد تایید پروژه کمیته امداد ایران

خانه
فروشگاه
منو
راهنمای نصب
نمایندگان
TE7-PV40 2P600 (550 V)
TE7-PV40 2P600 (550 V)