مرتب سازی بر اساس:
مشاهده:
 • TE7-PV40 2P600 (550 V)

  در انواع AC و DC

  اولین برقگیر ترکیبی یک پل کامل T2+T3

  دارای کارتریج های قابل تعویض

  دارای تاییدیه اداره توزیع برق خراسان

  مورد تایید پروژه کمیته امداد ایران

 • TE7-60 3P DC1200V

  در انواع AC و DC

  اولین برقگیر ترکیبی یک پل کامل T2+T3

  دارای کارتریج های قابل تعویض

  دارای تاییدیه اداره توزیع برق خراسان

  مورد تایید پروژه کمیته امداد ایران

 • TE7-40 3P DC 1200V

  در انواع AC و DC

  اولین برقگیر ترکیبی یک پل کامل T2+T3

  دارای کارتریج های قابل تعویض

  دارای تاییدیه اداره توزیع برق خراسان

  مورد تایید پروژه کمیته امداد ایران

 • TE7-20 3P DC 1200V

  در انواع AC و DC

  اولین برقگیر ترکیبی یک پل کامل T2+T3

  دارای کارتریج های قابل تعویض

  دارای تاییدیه اداره توزیع برق خراسان

  مورد تایید پروژه کمیته امداد ایران

خانه
فروشگاه
منو
راهنمای نصب
نمایندگان